Fotografie pocházejí z prospektů čs. strojírenských firem z let 1919 - 1929.

Můžeme sledovat harmonii mezi krásou a funkčností jednotlivých strojů.

The photos are from promotional prints of engineering companies in former Czechoslovakia. They were made during the period 1919 - 1929.

You can see the harmony between beauty and function of machines.

Collection of steam engines

inPagewebsite, domain and webhosting easily