Portréty osobností (věda, technika, umění apod.), jsou mým autorským dílem vzniklým tvůrčím zpracováním jiného díla. V tomto případě inspirací z veřejně dostupných fotografií (ať z mého archivu, z knih nebo z WEBu). Mnoho dalších portrétů (např. Einstein) již nevychází z určité fotografie, nýbrž jsou výsledkem studia povahy. A další portréty (např. Archimedes) jsou z mé představivosti.

Při tvorbě krajiny jsem vycházel z malby v plenéru nebo v ateliéru.

Volná tvorba, je pouze moje představivost.

Všechny obrázky jsou skenované. Omlouvám se za sníženou kvalitu některých obrázků. Moje práce jsou označeny jménem. Technika kreseb a maleb - tuš se štětcem nebo s perem, tužka, pastelky, pastely, uhel, fixa, akvarel, tempera, olej, atd.
Obrázky z mé tvorby jsou registrovány v agentuře DILIA - www.dilia.cz

Ostatní obrázky a kresby, které jsou na WEBu pocházejí z kolekce prospektů a podkladů výrobních podniků bývalého Československa - z let 1920 až 1948.

Portraits of persons (science, engineering, art etc.) are my author's piece of work. That work has arisen by creative process inspired of other piece of work. In that case from many public photos (from my archive, from books, from WEB). Many of other portraits (e.g. Einstein) are not inspired from concrete photo, but from my study of character of that person. And next portraits (e.g.Archimedes) has arisen only from my imagination.

Paintings of Landscapes has arisen in plain air painting and from an atelier.

Free creation is only my imagination.

All images are scanned. I'm sorry for the low quality of some them. My work is signed by the mark ©. The drawings and paintings were prepared by myself with using the transfer ink, pencils, pastels, charcoal, pen, marker, watercolours, tempera, oil, etc.
Images are registered by the Czech copyright agency DILIA -  www.dilia.cz

Other pictures, photos, drawings etc. are used from my collection of promotional prints provided by technical companies from former Czechoslovakia. They´re from years 1920 to 1948.

Author rights: I can guarantee 100% assurance for all rights. I'm the author and the owner of author rights for every image on www.romanvs.cz. All images (illustrations, paintings and photos) were made only by myself. Illustrations and paintings are scanned - I made them on papers, cardboards, hardboards and canvas. 

inPagewebsite, domain and webhosting easily